банер на страница 5

Обиколка на фабриката

Кооперативни клиенти или изложбени слики

Кооперативни клиенти или изложбени слики (1)
Кооперативни клиенти или изложбени слики (2)
Кооперативни клиенти или изложбени слики (3)
Кооперативни клиенти или изложбени слики (2)
Кооперативни клиенти или изложбени слики (1)
Кооперативни клиенти или изложбени слики (1)

Проток на процеси

Работилница со рачно изработена дрво
Работилница за сликање
Работилница за асемблинг
Работилница за КК
Пакување
Складирање